โปรเจคเมืองใหม่

ทางบริษัทฯ จะเปิดโปรเจคเมืองใหม่  โดยให้ผู้รับเหมาส่งเอกสารแสดงตัวตนรวมทั้งประวัติการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาคัดเลือกทีมงานคุณภาพเข้าร่วมโครงการ  โดยรายละเอียดสามารถสอบถามได้จากแอดมินของบริษัทฯ หรือสามารถฝากข้อมูลไว้ที่เว็บเพจของบริษัทฯ ตามที่แสดงไว้ในข้อมูลการติดต่อสื่อสาร

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 143,339