Contact Us

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

สถานที่ตั้ง
 
ที่ตั้ง :  116/24
จังหวัด :  จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :  57000
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  0-0000-0069
แฟกซ์ :  0-0000-0069
โทรศัพท์มือถือ :  092-505-1169 
อีเมล์ :  gr.grp99@gmail.com ,rimkok.rkip@gmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.rkiprimkok.com
   
Visitors: 143,338