Clarify the project

จุด                                                                          

 ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ทราบทั่วกัน

 

ข้อมูลและบทความ ใน WWW.RKIPRIMKOK.COM  เป็นเพียงข้อมูลที่แนะนำตัวตนและวางแนวทางในการดำเนินงานคร่าวๆ เท่านั้น  ขั้นตอนของการจัดเตรียมความพร้อม   โดยมีบริษัทฯ ที่รับผิดชอบงานนี้กำลังประชุมหารือรวบรวมวิเคราะห์  ซึ่งทุกอย่างมีขั้นตอน และระยะเวลาในการดำเนินงาน  ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมให้บริการกับผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมในด้านต่างๆ  และการเปิดรับจองพื้นที่ในส่วนของลูกค้าในโครงการต่างๆ ทั้งสามโครงการในไม่ช้านี้   ส่วนผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน Admin  ได้ในวันเวลาทำการ

โดยรูปแบบโครงการทั้ง 3 คือ

1.           การจัดทำโครงการสวนอุตสาหกรรม  (Rimkok Industrial Park)

           -  กลุ่มภาคอุตสาหกรรมยานยนต์

           -  กลุ่มภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

           -  กลุ่มภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึงส่งออก

           -  กลุ่มภาคอุตสาหกรรมทางการแพทย์ กระบวนการวิจัย ผลิตยาตลอดจนเครื่องมือแพทย์

           -  กลุ่มภาคอุตสาหกรรมอาหาร  ขั้นตอนการผลิต  แปรรูป  ส่งออก   ฯลฯ

2.           โครงการศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ  (Exhibition and Convention Center)

           -  โซนห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่  กลาง เล็ก

           -  โซนการจัดแสดงสินค้า เครื่องอุปโภค บริโภค ของตกแต่งบ้านและสำนักงาน

           -  โซนการจัดแสดงสินค้าทางการเกษตร  และวิวัฒนาการของการเกษตรสมัยใหม่

           -  โซนการจัดกิจกรรมแสดงนวัตกรรมยานยนต์ในระดับภูมิภาคอาเซียน

           -  โซนการจัดแสดงกิจกรรมกลุ่มไอที  สินค้าอิเล็กทรอนิกส์  ฟิวเจอร์ใหม่ๆ  ฯลฯ

 3.           โครงการโกดังสินค้าและโลจิสติกส์  (Warehouse and Logistics Series)

           -  จุดเปลี่ยนถ่ายและพักสินค้าเพื่อรอกระจายสินค้าไปตามสถานที่ต่างๆ

           -  เชื่อมระบบขนถ่ายสินค้าทางราง (รถไฟทางคู่)

           -  เชื่อมระบบขนถ่ายสินค้าทางรถบรรทุก ทุกประเภท

           -  เชื่อมระบบขนถ่ายสินค้าทางอากาศ (สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง)

           -  เชื่อมระบบขนถ่ายสินค้าทางท่าเรือพาณิชย์  เชียงแสน  เชียงของ  (ลุ่มน้ำโขง)

           จัดตั้งจุดให้บริการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย   และแนวตะเข็บชายแดน  พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งเส้นทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ฯลฯ

 

โดยทั้ง 3 โครงการมีกรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจำนวน 50,000-100,000 ล้านบาท (ห้าหมื่นถึง

หนึ่งแสนล้านบาทต่อเนื่อง) ในระยะเวลา 5 ปี*   ซึ่งเป็นการก่อสร้างพร้อมกันทั้งหมด  จะมีการเปิดรับและคัดเลือกบริษัทต่างๆ เข้ามาร่วมงานโดยแบ่งหน้าที่ไปตามแผนงานที่วางไว้  โดยบริษัทต่างๆ จะต้องส่ง PROFILE ของแต่ละบริษัทเข้ามาให้พิจารณาคัดเลือก(โดยส่งมาเป็นรูปเล่ม เป็น File PDF ทาง E:Mail มาที่  gr.grp99@gmail.com ของบริษัท กลอเรีย พรีซิชั่น จำกัด   และที่ rimkok.rkip@gmail.com     ของบริษัท ริมกกฯ)  โดยจะต้องปฎิบัติและยอมรับเงื่อนไขภายใต้ข้อกำหนดกฎหมายไทย (รายละเอียดการจัดทำต่างๆ จะแจ้งให้ทราบอีกที)

 
Visitors: 143,339