เชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจ

  

การเชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจ

                                 ด้วยบริษัท กลอเรียฯ  มีนโยบายพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย   ซึ่งมีเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจแห่งภูมิภาคอาเซียน  ให้เป็นฐานการผลิตของนักลงทุนจากต่างประเทศ และนักลงทุนในประเทศเข้ามาลงทุนเพื่อพัฒนาความเจริญ   ให้เป็นตลาดแห่งการแข่งขันการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน  และทำให้ประชาชนในพื้นที่  ตั้งแต่ระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ มีรายได้จากการประกอบอาชีพที่เหมาะสมและมีการลงทุนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น  เพื่อเป็นการดึงเม็ดเงินจากนักลงทุนมาพัฒนาพื้นที่  และเป็นการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคของประเทศ   การเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาของประชากรในพื้นที่ซึ่งจะเป็นการลดความแออัด ในเมืองหลวง   อันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นลำดับไป

 

                                  การเข้ามาพัฒนาพื้นที่  ทางบริษัทฯ ได้วางแนวทางการพัฒนาให้มีมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม   การออกแบบด้านสถาปัตย์ให้มีคุณสมบัติเข้าได้กับสิ่งแวดล้อมและดำรงค์ไว้ซึ่งเอกลักษณ์และขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยการออกแบบวางผังและแบ่งโซนอย่างชัดเจน ซึ่งจะคงสภาพแวดล้อมและศิลปะที่มีอยุ่เดิม  เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด  และระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมให้บริการ   งานออกแบบอาคาร เป็นหน้าที่ของ สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง และ วิศวกรงานระบบ ซึ่งการออกแบบที่ดีจะต้องได้รูปแบบที่สวยงาม อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ได้ตามต้องการ ตามหลักสถาปัตย์ ระบบโครงสร้างที่เลือกใช้ต้องเหมาะสมกับรูปแบบอาคาร และที่ดินที่มีอยู่ ออกแบบได้ประหยัดและแข็งแรง วัสดุที่เลือกใช้มีความเหมาะสม ทันสมัย   ถูกต้องตรงตามแบบที่วางไว้

 

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน    พร้อมให้บริการสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมทุกขนาด  

  งานระบบไฟฟ้า

                       ระบบไฟฟ้าแรงสูง, ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, ระบบเต้ารับ, ระบบป้องกันฟ้าผ่า, ระบบพลังงานทางเลือก ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซล) , ไฟฟ้าพลังงานลม(กังหันลม)


   งานระบบสื่อสาร

                  ระบบโทรศัพท์, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบ Lan, ระบบเน็ตเวิร์ค, ระบบวงจรปิด ระบบCCTV,ระบบการควบคุมการเข้าออก (Access Control), ระบบSound

   ระบบสุขาภิบาล

                   ระบบน้ำดี, ระบบน้ำเสีย, ระบบบำบัดน้ำเสีย,ระบบดับเพลิง, ระบบน้ำอุ่น, การเดินแนวท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร


   ระบบปรับอากาศ

                    ระบบระบายอากาศ, ระบบปรับอากาศ, ระบบท่อน้ำยา, ระบบท่อน้ำเย็น, ระบบท่อน้ำระบายความร้อน, ระบบท่อน้ำทิ้ง

 

   ระบบการกำจัดของเสียด้วยเทคโนโลยี

                            ระบบการจัดการขยะมูลฝอย, ระบบการคัดแยกขยะอุตสาหกรรม, และระบบการกำจัด  สารเคมีอันตราย

 

   ระบบการคมนาคมขนส่ง

                           ถนนภายในเขตประกอบการ เส้นทางหลักกว้าง ขนาด 36 ม.  เส้นทางรองกว้าง ขนาด 18 ม. เชื่อมต่อด้วยระบบการขนส่ง  ทางบกโดยถนนสายหลัก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1(พหลโยธิน), ถนนสายรอง ทางหลวงชนบท(เขตจังหวัดเชียงราย)   ทางรางโดยรถไฟทางคู่ เชียงของ-เด่นชัย, ทางอากาศโดยสนามบินนานาชาติ(แม่ฟ้าหลวง), ทางน้ำโดยแม่น้ำโขง ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน, ท่าเรือพาณิชย์เชียงของ

 

   ระบบรักษาความปลอดภัย

                           สถานีป้องกันอัคคีภัย เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอัคคีภัย รถดับเพลิงขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ รถขนาดเล็กชุดเร่งด่วนประจำการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง,  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำจุดเข้า-ออก  และชุดลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง, เจ้าหน้าที่จัดการจราจรในจุดตัดช่วงเวลาเร่งด่วน

 

สถานที่ใกล้เคียง และสิ่งอำนวยความสะดวก

                มีที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรของแต่ละบริษัท คอนโดมิเนียม, อพาร์ทเม้น, หอพัก, บ้านพักอาศัย

                ใกล้สถานศึกษาหลายแห่ง ระดับอนุบาล, ประถม, มัธยม, มหาวิทยาลัย

                ใกล้ย่านการค้าที่ทันสมัย ตลาดสด, คอมมูนิตี้มอลล์, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ศูนย์การค้า

                มีสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน  สนามกอล์ฟ, สวนสนุก

                สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อีกมากมาย

 

ด้านการตลาดต่างประเทศ

             โดย Mr.Masaaki  Kakuta

             ชาวญี่ปุ่น เป็นผู้ประสานงานด้านการตลาดต่างประเทศในโซนเอเชีย

 

ด้านการตลาดในประเทศ

            โดยบริษัท กลอเรียฯ จะได้มอบหมายให้มีบริษัทฯเข้ามารับผิดชอบในการ

            จัดทำการตลาดออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ จัดส่งไปที่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง เช่น

            บริษัทประเภทโรงงานทั้งประเทศ 120,000 โรงงาน

            บริษัทส่งออกสินค้าทั้ง 9,500 บริษัท

            ร้านค้า และบริษัท SME กว่า 100,000 บริษัท

            บริษัทผู้ส่งสินค้าทางเรือ กว่า 1,500 บริษัท

            บริษัทเพื่อการท่องเที่ยวทั้งหมดในประเทศ

            รวมทั้งการจัดทำป้ายคัตท์เอ้าใหญ่ติดตั้งบริเวณ

            ถนนสายหลักทั่วประเทศ (ถนนสายเอเซีย,ถนนมิตรภาพ,ถนนเพชรเกษม,ถนนสุขุมวิท,                                      ถนนมอเตอร์เวย์)

  

 
 
Visitors: 143,339