การรับบริษัทฯ เข้าร่วมงานโครงการ

 

 การรับบริษัทเข้าร่วมงานโครงการ

 

                             จากการที่บริษัท กลอเรียฯ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆที่จะดำเนินการก่อสร้างนั้น   ขณะนี้ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่ประสงค์ดี  โดยการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จชักจูงบริษัทผู้รับเหมาฯ  ให้วางเงินมัดจำหรือเรียกเก็บเงินค่าตอบแทนในการนำพาเข้าร่วมงานกับบริษัท กลอเรียฯ    โดยอ้างว่าเป็นตัวแทนหรือได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ  ให้จัดหาบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างมาร่วมงานกับทางโครงการ โดยเรียกรับเงินจากบริษัทผู้รับเหมาฯ ที่หลงเชื่อว่าจะได้เข้ามารับงานกับทางบริษัท กลอเรียฯ   ซึ่งบางรายมีมูลค่าความเสียหายเป็นเงินมูลค่าหลายล้านบาท   ทางบริษัท กลอเรียฯ  ขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายในการแต่งตั้งหรือมอบหมายตัวแทนให้ออกไปเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับเหมาฯ เป็นอันขาด 

 

                               บริษัท กลอเรีย ฯ จะมีการคัดเลือก บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารงานโครงการ ในการควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง  และเป็นผู้สรรหา คัดเลือกและจัดจ้างผู้รับเหมาฯ  ตลอดจนประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ให้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนแล้วเสร็จและส่งมอบโครงการ   บริษัท กลอเรียฯ หวังเพียงบริษัทผู้รับเหมาฯ ที่จะเข้าร่วมงาน  มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ทำงานอย่างโปร่งใสก็จะมีผลกำไรตามผลงาน   จึงแจ้งเตือนให้ทราบและทำความเข้าใจให้ตรงกัน ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากนี้   ถือว่าเป็นความยินยอมที่เกิดจากความโลภหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของท่านเอง  ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายนั้นได้   เพราะบริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกลุ่มที่แอบอ้างดังกล่าว

 

                               บริษัท กลอเรียฯก่อตั้งโครงการนี้  แม้จะเป็นแค่ฟันเฟืองตัวหนึ่งในกลไก  เพื่อสร้างรากฐานด้านเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน  สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาส  รวมทั้งสร้างรายได้ ให้กับบุคคลทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพ  มีผู้ขาย มีผู้ซื้อ มีผู้ให้ มีผู้รับ รับโอกาสมา แล้วให้โอกาสคนอื่นต่อไป  และคนอื่นไปต่อได้   ขยายโอกาสออกไปไม่สิ้นสุด เท่านี้บ้านเมืองก็จะมั่นคงและมีความสุข  ประเทศชาติเจริญขึ้นเพราะเศรษฐกิจแข็งแกร่งสู้กับประเทศอื่นได้

 

                                  ฉะนั้น  เพื่อเป็นการป้องกันและระงับเหตุที่จะเกิด ทางบริษัท กลอเรียฯ จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ทางบริษัทฯ  ยังไม่ได้เริ่มโครงการใดๆ ทั้งสิ้น  เพราะต้องรอภาครัฐอนุมัติมาก่อนถึงจะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่วางไว้ต่อไป

                               

                                              บริษัท กลอเรีย พรีซิชั่น จำกัด

 

 

Visitors: 134,259