การรับบริษัทฯ เข้าร่วมงานโครงการ

 

           เนื่องจาก ขณะนี้ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีมาอาศัยจังหวะที่บริษัท กลอเรียฯ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆที่จะทำ  โดยการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จชักจูงบริษัทรับเหมาฯ  ให้วางเงินมัดจำหรือเรียกเก็บเงินค่าตอบแทนในการนำพาเข้าร่วมงานกับบริษัท กลอเรียฯ โดยแสดงตัวว่าเป็นตัวแทนหรือได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้จัดหาบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างมาร่วมงานกับทางโครงการ  โดยเรียกเก็บเงินจากบริษัทผู้รับเหมาฯที่จะเข้ามาขอรับงานกับทางบริษัท กลอเรียฯ  เป็นเงินมูลค่าหลายล้านบาทนั้น ทางบริษัท กลอเรียฯ ขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายหรือพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น  บริษัท กลอเรียฯ หวังเพียงบริษัทรับเหมาฯที่จะเข้าร่วมงานมีความ ซื่อสัตย์ จริงใจ ทำงานอย่างโปร่งใสก็จะมีผลกำไรตามผลงาน   ส่วนบริษัทใดๆที่มารับงานเพื่อผลประโยชน์อื่นๆโดยไม่เห็นใจพวกพร้องวิชาชีพเดียวกันคงอยู่ได้ไม่นาน

 

            บริษัท กลอเรียฯก่อตั้งโครงการนี้ แม้จะเป็นแค่ฟันเฟืองในกลไกตัวหนึ่งแต่เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างรากฐานทางด้านเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน  สร้างงานสร้างอาชีพรวมทั้งทำรายได้ ให้กับบุคคลทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพ  มีผู้ขาย มีผู้ซื้อ มีผู้ให้ มีผู้รับ รับโอกาสมา แล้วให้โอกาสคนอื่นต่อไปและคนอื่นไปต่อได้  ขยายโอกาสออกไปไม่สิ้นสุด เท่านี้บ้านเมืองก็จะมั่นคงและมีความสุข  ประเทศชาติเจริญขึ้นเพราะเศรษฐกิจแข็งแกร่งสู้กับนานาประเทศได้

 

            ฉะนั้น  เพื่อเป็นการป้องกันและระงับเหตุที่จะเกิด ทางบริษัท กลอเรียฯ จึงขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทร่วมค้าหรือผู้รับเหมาฯรายใดต้องการจะเข้าร่วมดำเนินงาน  ขอให้ส่งโปรไฟล์พร้อมผลงานบริษัทฯมาทาง E-mail ของบริษัท กลอเรียฯ (โปรดเก็บต้นฉบับมาส่งมอบในวันทำสัญญา) ส่วนท่านที่จะเข้ามาติดต่อด้วยตนเองตอนนี้ยังไม่เปิดรับ (เพื่อป้องกันการแอบอ้างให้ท่านติดต่อมาเพื่อขอโค๊ดได้ที่ gr.grp99@gmail.com , rimkok.rkip@gmail.com) ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทฯยังไม่ได้เริ่มโครงการใดๆ ทั้งสิ้น  เพราะต้องรอภาครัฐอนุมัติมาก่อนถึงจะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่วางไว้ต่อไป

 

            จึงแจ้งเตือนให้ทราบและทำความเข้าใจให้ตรงกัน ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากนี้นั้นถือว่าเป็นความยินยอมที่เกิดจากความโลภหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของท่านเอง  ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายนั้นได้เพราะบริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกลุุ่มที่แอบอ้างดังกล่าว

 

 

                                                                บริษัท กลอเรีย พรีซิชั่น จำกัด

 

 

Visitors: 122,450