...ร่วมงาน...

 

กรุณาทำความเข้าใจให้ตรงกัน

 

1.  บริษัท ฯ ไม่มีการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับโครงการในขณะนี้  หากมีการเคลื่อนไหวจะแจ้งให้ทราบ

 

2.  บริษัท ฯ ไม่มีนโยบายรับผู้ร่วมงานหรือผู้รับเหมาโดยผ่านนายหน้าทั้งสิ้น  คณะกรรมการที่ปรึกษาบริหารงานโครงการ  จะเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกผู้รับเหมาฯ  ถ้าผ่านการคัดเลือกก็จะได้ร่วมงานกัน

 

3.  กรณีที่บริษัทของผู้รับเหมา  จะมารับงานในโครงการนั้น  บริษัทของท่านจะต้องมีการประเมินความพร้อมก่อน  ว่าทางผู้รับเหมาเหมาะกับงานก่อสร้างลักษณะใด? ขนาดเท่าใด?  จึงจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินงานก่อสร้างหรือไม่องค์ความรู้และทักษะที่ใช้ในงานก่อสร้างนั้นมีเพียงพอหรือไม่บุคลากรในสายงานก่อสร้าง เช่น วิศวกร โฟร์แมนและคนงานก่อสร้างเพียงพอกับงานหรือไม่มีเครื่องจักรที่จำเป็น ต้องใช้ในงานก่อสร้างหรือไม่? ถ้ามี มีจำนวนเพียงพอหรือไม่?  พิจารณา  และตรวจสอบก่อนดำเนินการใดๆ

 

4.  สำหรับผู้ลงทุนประกอบกิจการ  หากท่านมีความประสงค์จับจองพื้นที่ในโครงการ  ขอความกรุณาแจ้งรายละเอียดประเภทของกิจการที่ท่านจะดำเนินกิจการ  ให้กับทางโครงการทราบด้วย  เพราะทางโครงการได้จัดสรรพื้นที่แบ่งตามประเภทการใช้งานของแต่ละกิจการ   เพื่อความสะดวกการให้บริการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ  โดยแต่ละโซนจัดวางผังแบ่งขนาดพื้นที่เป็น  3 ไร่   5 ไร่  10 ไร่  20 ไร่  50+ ไร่   100+ ไร่ ไว้

 

5.  สำหรับบริษัท หรือผู้ลงทุนที่ยังไม่พร้อมในด้านต่าง ๆ  ทางโครงการขอตัดสิทธิ์ออกก่อน  เพื่อยกสิทธิ์นั้นให้กับบริษัทหรือนักลงทุนที่พร้อม  ได้เข้ามารับสิทธิ์ หรือหากจะรักษาสิทธิ์ไว้กรุณาแจ้งเข้ามายืนยันอีกครั้ง ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2566

 

 

COMING  SOON

 

 

 

Visitors: 132,007