บริษัท กลอเรีย พรีซิชั่น จำกัด

แบบอาคารหลังใหม่ พื้นที่ทำงานเต็ม 3ชั้น ที่จะแทนที่อาคารหลังเดิม ซึ่งใช้งานมานานกว่า

20 ปีแล้ว


Visitors: 141,957