กลุ่มโรงงานที่เกี่ยวข้อง

เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่จะจัดตั้งโรงงาน เพื่อกลึงงานส่งให้ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเครือข่ายที่ขยายตัวออกมา จากนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างภาคตะวันออกกับภาคอีสาน ที่จะมีนิคมอุตสาหกรรมที่หนองคาย

Visitors: 90,077