นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี

เริ่มก่อตั้งมา ปี 2536 

ผ่านมา 24 ปี

บัดนี้คนอุดรฝันเป็นจริงละครับ

โรงงานเกือบ 1.239 พันโรงงาน

เฟสแรก 200 โรงงาน

เริ่มรับสมัครพนักงาน

8 มีนาคม 2561

เป็นจริงจนได้ไม่น่าเชื่อครับ

ว่าอุดรจะก้าวไปถึงนิคมอุตสาหกรรมได้

รายละเอียดเพิ่มเติมกรมแรงงานอุตสาหกรรมอุดรธานี


FB.สุวิทย์ ต้อยติ่ง : 13 พ.ค. 2560

บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ภายใต้การกำกับของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( กนอ.)


ได้ก่อสร้างแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ เนื่อที่ 

108 ไร่ ภายในเขตพื้นที่นิคม เพื่อนำน้ำไปใช้สำหรับโรงงานฯ พร้อมปรับถมที่ดินเฟสแรก โดยว่าจ้าง บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ (2000) จำกัด ดำเนินการ


ในขณะที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( กฟภ.) ได้ทำการว่าจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด ( มหาชน) ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับ สถานีไฟฟ้าอุดรธานี 4 เริ่มก่อสร้าง วันที่ 25 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2561


บริษัท เมืองนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ก็จะเริ่มออกวารสารฉบับปฐมฤกษ์ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการในเดือน กรกฎาคม ศกนี้


FB.สุวิทย์ ต้อยติ่ง : 23 พ.ค. 2560

มติที่ประชุม บริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด วันที่ 23 พค 60 โดยนายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานที่ประชุม ขอให้กระทรวงแรงงานและสถาบันการศึกษา สนับสนุน แผนงาน พัฒนาศักยภาพของแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี


FB.Home cable ข่าวสารเมืองอุดรธานี : 20 มิ.ย. 2560

อุดรธานี.ผู้แทน กรอ.ส่วนกลาง ลงพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ตรวจศูนย์กระจายสินค้า


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 19 มิถุนายน 60 คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.ส่วนกลาง) ประกอบด้วย ผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการประปาส่วนภูมิภาค ได้เข้าเยี่ยมชมและตรวจพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าหนองตะไก้ และโครงการเหมืองแร่โปแตช โดยมีนาชยาวุธ จันทร ผวจ.อุดรธานี พร้อมนายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประธานกรรมการ บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ และร่วมลงพื้นที่


สืบเนื่องจากการประชุมหารือร่วม ระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 โดยผลการประชุมและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้การส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี คำนึงถึงการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าทั้งภาคประชาชนและอุตสาหกรรมอย่างมีส่วนร่วม และสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ทำศูนย์กระจายสินค้า สำหรับคลังกระจายสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยร่วมมือกับภาคเอกชน (นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี) เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าส่งออก


โดยคณะฯ ได้เยี่ยมชมทางแยกเข้านิคม สะพานข้ามทางรถไฟ จุดเริ่มต้นพื้นที่โครงการนิคม บริเวณจัดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย สถานีรถไฟหนองตะไก้ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี (Distribution Center) โดยวิศวกรของโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี


สำหรับโครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี (Distribution Center) อยู่ในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี และติดกับรางรถไฟเป็นระยะทาง 1.8 กิโลเมตร ห่างจากถนนมิตรภาพ 2 กิโลเมตร ทั้งนี้ศูนย์กระจายสินค้ามีแผนการลงทุนวางรางเชื่อมเข้ามาในนิคม และวางแผนที่จะพัฒนาเต็มรูปแบบในพื้นที่ 400 ไร่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนขนานทางรถไฟกว้าง 6 เมตร ลานคอนกรีตตั้งตู้คอนเทนเนอร์และทางเดินรถ โกดังขนถ่ายสินค้าสำหรับยกขนตู้สินค้าและลานจอดรถบรรทุก โดยใช้งบประมาณ กว่า 700 ล้านบาท ไม่รวมงบสนับสนุนของรัฐ โดยจะแบ่งการสร้างออกเป็นเฟสๆ แรกจะก่อสร้างประมาณ 93 ไร่


ด้านนายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประธานกรรมการ บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด เปิดเผยว่า นิคมอุตสาหกรรมนั้น มีพื้นที่ 2,219 ไร่ ขณะนี้รายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอ ผ่านความเห็นชอบแล้ว และ กนอ.ก็ได้อนุมัติแผนแม่บท ขณะนี้อยู่ระหว่าง กนอ.อนุมัติแบบ-สิ่งสาธารณูปโภค และแบบผังจัดสรรที่ดิน โดยรูปแบบนิคมจะเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว เฟสแรก 973 ไร่ เฟสสอง 1,246 ไร่ มูลค่าการลงทุน 7.5 หมื่นล้านบาท เฟสสองได้เตรียมพื้นที่ 444 ไร่ ติดกับทางรถไฟ ห่างจากสถานีรถไฟหนองตะไก้ 800 เมตร เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้า โดยวันนี้จึงเชิญส่วนเกี่ยวข้องมาดูพื้นที่จริง เพื่อขอรับการสนับสนุนเชื่อมต่อทางรถไฟเข้าพื้นที่


นายไพศาล จตุรพิธพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ทางนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เร่งดำเนินการให้เป็นรูปเป็นร่าง โดยท่านนายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยดู ซึ่งความคืบหน้าในวันนี้ก็มีความคืบหน้าเป็นลำดับ สำหรับวันนี้ก็มาหารือและติดตามงาน ว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไร เพื่อที่จะได้มีการนำเสนอผู้บริหารในระดับชั้นต่อไป

จากการพูดคุยหารือทางเราได้แนะนำให้นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีทำครบวงจร เช่น ลานพักตู้สินค้าควรจะอยู่จุดไหน เส้นทางรถไฟทำอย่างไร จากสถานีหนองตระไก้ไปในนิคม โดยเราได้แนะนำให้หารือกับทางการรถไฟ ว่าจะดำเนินการไปทางไหน ซึ่งเรื่องนี้ก็สามารถทำได้ เพราะทางการรถไฟเองก็มีการกั้นพื้นที่ไว้อยู่แล้ว เรื่องที่ 2 ระบบน้ำประปา ทางเราก็แนะนำให้นิคมฯ ลงทุนเอง ส่วนพื้นที่ด้านนอกก็ให้ทำเรื่องไปที่การประปาขอสนับสนุน


***เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ทราบว่าการดำเนินการถึงขั้นตอนใด

ควรศึกษาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากหลายๆแห่ง เพื่อความน่าเชื่อถือและถูกต้องของข้อมูลนะครับ


Cr.FB.บริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี,FB.ท่านสุวิทย์ ต้อยติ่ง FB.Home cable ข่าวสารเมืองอุดรธานี , FB.เอกน้อย เหนือเมฆ,สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

Visitors: 134,258