สาธารณูปโภค

สิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคบริเวณพื้นที่โครงการ

1. โรงแรมระดับ 5 ดาว บนพื้นที่กว่า 50 ไร่ จำนวนห้องพัก 450 ห้อง

2. คอนโดพักอาศัย 8 ชั้น อพาร์ทเม้นท์ หอพักพนักงาน

3. โรงเรียนการกีฬาระดับนานาชาติ บนพื้นที่กว่า 150 ไร่

4. ศาลเจ้า และสวนหย่อมที่พักผ่อน บนพื้นที่ 50 ไร่

5. โรงพยาบาล ขนาด 80 เตียง

6. ตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ

7. อาคารพาณิชย์  ธนาคารพาณิชย์  ร้านค้าทั่วไป

8. สนามไดร์กอล์ฟ  สปอร์ตคลับ  สโมสร

9. หมู่บ้านจัดสรร ประมาณ 500 ยูนิต

10. ระบบขนส่งในโครงการ (วินจักรยานยนต์,รถสองแถว,รถตู้)

 • 4
  ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม โทรศัพท์ คู่สาย จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

 • 9
  ระบบความปลอดภัย กล้อง CCTV ทั่วบริเวณเขตอุตสาหกรรม ป้อมยามบริเวณทางเข้า และตามแยกต่างๆ ภายในเขตอุตสาหกรรม การให้บริการงานจราจรจากสถานีตำรวจ อำเภอเชียงราย ระบบป้องกันอั...

 • 2
  อ่างเก็บน้ำดิบขนาดความจุ 115,200 ลบ.ม. ที่สามารถรองรับการใช้น้ำจากอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้น้ำจำนวนมาก ได้อย่างเพียงพอ มีการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีน้ำเพียงพอแม้ในช่...

 • 8
  ถนนสายหลักถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 28 เมตร (6 เลน) และ 18 เมตรถนนรอง (4 เลน)คันกั้นน้ำ ความสูง 3 เมตรรอบโครงการ พร้อมวางระบบระบายน้ำ ตามมาตรฐานสากล

 • 6
  มีโรงบำบัดน้ำเสียเป็นของตนเอง ซึ่งสามารถรองรับและบำบัดน้ำเสียจากโรงงานต่างๆ ในเขต อุตสาหกรรมได้ถึง 65,000 ลบ.ม./วัน ด้วยระบบบำบัดที่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดและมี การนำน้ำที่ผ่า...

 • 3
  มีสถานีไฟฟ้าโซล่าเซล(พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีกำลังการผลิตขนาด 3-5เมกะวัตต์ ที่ให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าแก่โรงงานทั้งหมดในเขตอุตสาหกรรม(แสงสว่าง) และสถานีจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องจักรกล ...

 • Facilities and infrastructure in the project area.1. 5-star hotel located on over 50 acres of Room 450 Room.2. Condo 8th Floor Residential Apartment Apartment Dormitory staff.3. Sc...


 • 12
  สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร •ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร(มาตรา 28/29) •ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น(มาตรา 30) •ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล(ม...

 • โบว์ชัวร์.jpg
Visitors: 78,776