ระบบถนน

ถนนสายหลักถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 28 เมตร (6 เลน) และ 18 เมตรถนนรอง (4 เลน) 

คันกั้นน้ำ ความสูง 3 เมตรรอบโครงการ พร้อมวางระบบระบายน้ำ  ตามมาตรฐานสากล

Visitors: 90,510