วัตถุประสงค์

 

โครงการริมกก  อินดัสเทรียล  พาร์ค  เกิดขึ้นได้พราะได้รับความสนับสนุนจากสถาบันการเงิน  ที่ให้ความไว้วางใจกับบริษัท ฯ ด้านเงินลงทุน  จากการที่บริษัท ฯ  ได้ลงพื้นที่หาข้อมูลโดยละเอียดรอบคอบ  จึงมีความมั่นใจว่า  การลงทุนสร้างโครงการนี้มีอนาคตสดใสแน่นอน และเหมาะกับการลงทุนที่สุดในขณะนี้  ด้วยเหตุสภาวะปัจจุบันอันเกิดวิกฤติการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดความเดือดร้อน  ทั้งนิคมอุตสาหกรรม  ทั้งบ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหาย  รวมทั้งการดำรงชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนยากลำบาก  ทางบริษัท ฯ  จึงเล็งเห็นว่าโอกาสนี้น่าจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ  ที่ต้องการทำเลที่เหมาะสม  และจากการสุ่มสอบถามลูกค้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ประสบปัญหาดังกล่าว และพื้นที่ใกล้เคียง  ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ  เพราะลูกค้ายินดีที่จะมาซื้อโครงการที่นี่  เหตุผลที่ลูกค้าตัดสินใจคือ  พื้นที่นี้อยู่ในโซนการส่งเสริมการลงทุนเขต 3  ซึ่งจะได้รับการยกเว้นด้านภาษีอากรต่าง ๆ  ตามประกาศของสำนักงานส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย(BOI)  และที่ตั้งโครงการมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกหลายทิศทาง

 การคาดการณ์แนวโน้มของตลาดการลงทุน  จะขยับขยายขึ้นมาทางภาคเหนือมากที่สุด  ปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้   โครงการนี้ จึงมีข้อได้เปรียบในด้านทำเลที่ตั้งและยังไม่มีคู่แข่งขันรายใด เข้ามาประกอบธุรกิจ     บริษัท ฯ  จึงเห็นว่าเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าที่มีความต้องการในขณะนี้

 

Visitors: 122,451