เชียงรายเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน

        รองอธิบดีกรมการปกครอง ชื่นชมอำเภอเชียงแสน - อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ที่เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มที่ ขณะที่โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงตามแนวเศรษฐกิจเหนือ- ใต้ ขณะนี้มีความคืบหน้าไปเกือบร้อยละ 50

        นายอภิชาติ เทียวพานิช รองอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวภายหลังนำคณะสื่อมวลชนเดินทางมาศึกษาดูงานบทบาทภารกิจของฝ่ายปกครองในการส่งเสริมการค้า ชายแดน และการเตรียมความพร้อมในการรองรับประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน - อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคมนี้ โดยกล่าวชื่นชมทั้ง 2 อำเภอ ที่ได้เตรียมความพร้อมในหลายด้านเป็นอย่างดี ภายใต้ 3 เสาหลัก คือ ด้านสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และความมั่นคง โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ พร้อมเห็นว่าการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งการทำความเข้าใจกับประชาชน การเตรียมความด้านภาษาให้กับเด็ก เยาวชน ผู้ประกอบการต่างๆ รวมทั้งข้าราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขณะที่ ผู้ประกอบการในพื้นที่ อาทิ ผู้ประกอบการโรงแรม ต่างเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียนกันอย่างเต็มที่ เส้นทางคมนาคมขนส่งต่าง ๆ ได้เร่งดำเนินการกันอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงตามแนวเศรษฐกิจเหนือ- ใต้ (ห้วยทราย-เชียงของ ) หรือโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 ระหว่างห้วยทราย-เชียงของ เชื่อมต่อเชียงราย-คุณหมิง ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีความยาวรวม 630 เมตร โดยนายสันติสุข สูตรสุวรรณ วิศวกรวัสดุประจำโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 กล่าวว่า ขณะนี้มีความคืบหน้าไปเกือบร้อยละ 50 โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และไทย ซึ่งคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ 12 ธันวาคมนี้ และจะเปิดอย่างเป็นทางการประมาณวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 หากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยส่งเสริมการค้าขายและการคมนาคม และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมากมาย

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ขนิษฐา ลือสัตย์ / สวท.   Rewriter : รัชฎา ตรงดี / สวท.

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th วันที่ข่าว : 08 กรกฎาคม 2555  

Visitors: 143,338