ดันเชียงรายสู่ฮับภาคเหนือรับมือแข่งขันท่องเที่ยวหลังเปิด AEC

 

นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยในงานสัมมนา “เตรียมความพร้อมท่องเที่ยวไทย ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : AEC) ที่จ.เชียงราย

ทั้งนี้ ททท.ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการ และผู้ที่อยู่ในอุตสหกรรมท่องเที่ยวของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน และเชียงรายก็ถือเป็นจังหวัดต้นแบบท่องเที่ยวจังหวัดหนึ่งของไทย ที่มีพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ จึงเป็นจังหวัดที่ต้องสร้างการตลาดและสร้างฐานการผลิตแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

“เชียงรายถือเป็นจังหวัดที่มีที่ตั้งที่ได้เปรียบ เดินทางได้ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้หลายรูปแบบ อีกทั้งมีธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์อยู่ ซึ่ง ททท.จะมีการจัดระเบียบการท่องเที่ยว ดารดูแลสิ่งแวดล้อม การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ป้ายต่างๆควรมีหลายภาษา” นายสุรพล กล่าว

นายสรรเสริญ เงารังษี รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท. กล่าวว่า ไทยจะเติบโตทางเศรษฐกิจได้จำเป็นจะต้องสร้างจุดขาย โดยทำให้ไทยเป็นศูนย์กลาง(ฮับ) ซึ่งจะต้องร่วมมือกันในส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่น เพื่อดึงมาเปิดตัวจุดขายร่วมกัน ทั้งนี้การผลักดันให้เชียงรายเป็นจังหวัดต้นแบบการท่องเที่ยวรับ AEC เพราะเชียงรายมีจุดเชื่อมโยงกับสิบสองปันนา ฝั่งโขง พม่า ดังนั้นต้องผลักดันสายการบินต่างประเทศให้บินตรงมาเชียงรายให้มากขึ้น อาทิ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ในระยะเวลาอันใกล้นี้ เชียงรายจะกลายเป็นฮับอีกแห่งหนึ่งของภาคเหนือ เพราะเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปะวัฒนธธรม วัดวาอาราม และ แม่สาย ถือเป็นตลาดสินค้าที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยม ,เชียงของ เป็นประตูที่จะเชื่อมไปสู่ลาวและจีนตอนใต้ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นจุดสนใจหลักของการท่องเที่ยวเชียงราย

ทั้งนี้ส่งผลให้เชียงรายมีรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ยปีละ 50,000 ล้านบาท และภายในปี 2558 จะผลักดันให้เพิ่มเป็น 1 แสนล้านบาท และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้ได้เฉลี่ย 2 ล้านคนต่อปี โดยจะมีการปรับปรุงสินค้าให้มีความเป็นนานาชาติมากขึ้น แต่จะยังรักษาความเป็นพื้นเมืองเอาไว้ พร้อมเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกและความสะอาด

ที่มา : แนวหน้าอ่านต่อ: http://www.thai-aec.com/294#ixzz2255ZYn7C
 

 

Visitors: 143,339