เตรียมพร้อมเปิดจอง เร็วๆนี้

 

     พบกับทำเลที่มีศักยภาพ  มาพร้อมกับความเจริญแห่งอนาคต 

รองรับถนนสายหลัก สายเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ถนนสายเอเซีย หมายเลข 32  หลักกม.ที่ 138  ตรงข้ามโชว์รูม Toyota ,Ford และ Nissun ก่อนถึงสี่แยกไฟแดงหางน้ำสาคร ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 

 

   อนาคตของคุณ และอนาคตของลูกหลานคุณ

   เดินทางสะดวก เพราะใกล้ถนนสายหลัก สายสำคัญ

หมดปัญหาเรื่องน้ำท่วม  เพราะอยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา

 

   ที่ดินจัดสรรเพื่อการอยู่อาศัยและการพาณิชย์ เพราะโครงการตั้งอยู่ในทำเลที่ มีศักยภาพ ความเจริญแห่งอนาคต มีพื้นที่ใกล้เคียงที่เป็นแหล่งพาณิชย์ ซึ่งเข้ามาพัฒนาความเจริญให้กับพื้นที่ รองรับถนนสายเศรษฐกิจอาเซียน ใกล้เส้นทางคมนาคมหลักและอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ราชการ ตลาดสด รวมทั้งมีสาธารณูปโภคครบครัน ทั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์

   การเดินทางขึ้นสู่ภาคเหนือ  ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก หรือเข้ากรุงเทพเมืองหลวงก็สะดวก เพราะทำเลที่ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศไทย  อนาคตจะเป็นจุดพักรถ/ต่อรถไปยังสถานที่ต่างๆ เปรียบเสมือนเป็นจตุรัสของเส้นทางทั้งสี่มาบรรจบกัน  ณ ตรงจุดนี้จะเป็นแหล่งค้าส่ง/พักสินค้า/ส่งต่อสินค้า/ทั้งภายในและระหว่างประเทศที่สำคัญ

ทางเลือกของคนมีแนวคิด  ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่า

 

Visitors: 105,594