งานตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

งานตรวจสอบคุณภาพ คัดแยกงาน OK - NG

ให้กับบริษัท Panasonic

Visitors: 66,986